Art 1 | Hotărâre 20/2017

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 1. -

(1) Ministerul Apelor și Pădurilor se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Apelor și Pădurilor își desfășoară activitatea în domeniile: planificare strategică, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, protecția, conservarea și refacerea capitalului natural din domeniul apelor și pădurilor.

(3) Ministerul Apelor și Pădurilor realizează politica la nivel național în domeniile gospodăririi apelor, silvic și cinegetic cu privire la toate sectoarele și subsectoarele pe care le administrează, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile sale de competență, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare, reglementare, monitorizare, inspecție și control în aceste domenii.

(4) Ministerul Apelor și Pădurilor coordonează activitatea de integrare a cerințelor privind planificarea strategică, managementul fondului forestier și cinegetic, gospodărirea apelor, hidrologie, hidrogeologie, în celelalte politici sectoriale, în concordanță cu cerințele și standardele europene și internaționale.

(5) Ministerul Apelor și Pădurilor asigură îndeplinirea condiționalităților ex-ante și respectarea planurilor de măsuri asumate pentru îndeplinirea acestora, pentru domeniile gospodăririi apelor, în acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020.

(6) Ministerul Apelor și Pădurilor este desemnat ca autoritate de implementare a Fondului de solidaritate a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorității coordonatoare și de management în România, precum și a structurii autorităților de implementare pentru gestionarea asistenței financiare comunitare acordate prin Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Ministerul Apelor și Pădurilor preia de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor toate unitățile de management a proiectului/unitățile de implementare a proiectului aferente domeniului ape și păduri, indiferent de programul de finanțare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 20/2017:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
;
se încarcă...