Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice prevede că "Legea nr. 4/2015 pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2015, se abrogă la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență",

luând în considerare faptul că, potrivit pct. 39 din anexa la Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, "prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior reprezintă prețul mediu de vânzare a unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, la nivel național, determinat pe baza datelor statistice din anul anterior, comunicate de Institutul Național de Statistică", iar la momentul actual Institutul Național de Statistică nu deține date statistice oficiale pentru anul 2016 privitoare la statistica activităților din silvicultură,

deoarece neadoptarea măsurilor propuse prin prezentul act normativ are consecințe negative constând în:

- imposibilitatea sancționării infracțiunilor prevăzute de art. 107-110 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a contravențiilor silvice prevăzute de art. 8 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, întrucât la încadrarea juridică a faptei ca infracțiune, respectiv contravenție îi lipsește o trăsătură esențială, și anume prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

- imposibilitatea stabilirii pagubelor produse pădurii, determinate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2007;

- neconstituirea fondului de conservare și regenerare a pădurilor, potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acesta fiind principala sursă de împădurire a terenurilor forestiere în România;

- nerealizarea scoaterilor definitive sau ocupărilor temporare din fondul forestier național în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 36 și 37 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul ocupărilor temporare pentru care există aprobare nu se mai poate calcula chiria aferentă obiectivului;

- imposibilitatea calculării valorii redevenței pentru terenurile forestiere concesionate, în condițiile legii;

- neacordarea sumelor compensatorii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamentele silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, ca urmare a imposibilității realizării calculului acestora.

Măsurile de simplificare pentru procesul de acordare a ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței aprobate la sfârșitul anului 2016 ar urma să fie aplicate începând cu luna ianuarie 2017. În această perioadă este necesar să fie modificate normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, normele metodologice de aplicare a Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, să fie efectuate modificări ale programelor informatice la nivelul autorităților administrației publice locale și la nivelul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și să fie luate și alte măsuri administrative care să asigure implementarea noului proces de stabilire și acordare a drepturilor prin care se face trecerea de la evidența pe beneficiu la evidența pe familie. Această perioadă este insuficientă pentru a fi luate toate măsurile necesare menționate. În condițiile aplicării măsurilor de simplificare în absența programelor informatice și a normelor metodologice se ajunge la disfuncționalități în acordarea drepturilor și mai ales în plata acestora pentru cei aproximativ 700.000 de beneficiari aflați în plată.

Luând în considerare faptul că:

- elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea îmbunătățirii cadrului normativ;

- neadoptarea acestor măsuri ar avea consecințe negative asupra respectării regimului silvic, precum și stabilirii răspunderii juridice în cazul săvârșirii unor fapte care aduc atingere fondului forestier național;

- disfuncționalitățile în plata beneficiilor de asistență socială pentru cele mai defavorizate categorii ale populației conduc la nemulțumiri sociale și generează probleme sociale multiple,

aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Termenul prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 20 septembrie 2016, se prorogă până la data de 15 august 2017.

Art. II. -

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează până la data de 1 aprilie 2017.

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana Petcu
Ministrul muncii și justiției sociale,
Lia-Olguța Vasilescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sevil Shhaideh
Ministrul finanțelor publice,
Viorel Ștefan

București, 12 ianuarie 2017.

Nr. 4.

;
se încarcă...