Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 3/2017 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2017 până la 04 aprilie 2017, fiind înlocuit prin Ordin 85/2017;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 257.062/2017 al Direcției generale politici agricole și industrie alimentară, precum și prevederile art. 9 și 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă cantitățile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Cantitățile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 66.267.838,808 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 119.116.651,00 lei.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Petre Daea

București, 11 ianuarie 2017.

Nr. 3.

ANEXĂ

Cantitățile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, utilizate și nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Nr. crt. Specificare Cantități de motorină*) (litri) Valoare ajutor de stat rotunjit, fără subdiviziuni**) (lei)
1 Sectorul vegetal 62.451.608,088 112.256.983,00
2 Sectorul zootehnic 3.412.343,924 6.133.679,00
3 Sectorul îmbunătățiri funciare 403.886,796 725.989,00
TOTAL 66.267.838,808 119.116.651,00

*) Pentru anul 2016, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7975 lei/litru.

**) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările și completările ulterioare.

;
se încarcă...