Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1/2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr 166.948 din 28 decembrie 2016 al Direcției generale buget finanțe și fonduri europene,

în temeiul art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009,cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate și asociațiile familiale constituite conform legii, pentru garanțiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit și afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare și creditare, precum și pentru susținerea obiectivelor naționale de politică agricolă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, existente în evidența fondului de garantare la 31 decembrie 2016, astfel:

Tipul de credit Nivelul comisioanelor de garantare
pentru anul 2017
a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanțare necesare
realizării producției conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
1,5%
b) Credite pe termen scurt, mediu și lung acordate în scopul realizării de investiții 1,5%
Tipul de proiect
Proiecte finanțate din fonduri SAPARD, proiecte de investiții neeligibile pentru finanțare din
fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, emis anual
1,5%

Art. 2. -

Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, pentru acordarea de scrisori de garanție în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, astfel:

Tipul scrisorii de garanție Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2017
1 2
Scrisorile de garanție reprezentând 110% sau, după caz, 100% din avansul acordat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 0,05%

Art. 3. -

Comisionul de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii persoane fizice pentru anul 2017, conform prevederilor art. 4 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește la nivelul de 3,8% pe an, în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, sau, după caz, cel prevăzut în legislația în vigoare.

Art. 4. -

Administratorul schemei de garantare pentru agricultură finanțată din Programul național de dezvoltare rurală 2007-2013 va practica în anul 2017, pentru toate garanțiile care au fost acordate pe seama sumelor alocate din acest program, nivelul primei de garantare de 1,25% pe an, nivel aflat în vigoare la data de 31 decembrie 2015, data închiderii schemei de garantare.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Teodor Mihalcea,
secretar de stat

București, 3 ianuarie 2017.

Nr. 1.

;
se încarcă...