Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Norma metodologică PRIVIND ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CLASIFICARE, A LICENȚELOR ȘI BREVETELOR DE TURISM din 03.03.2011

Modificări (1), Referințe (1), Proceduri (1)

În vigoare de la 15 martie 2011 până la 13 iunie 2013

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Prezentele norme metodologice, elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism, denumită în continuare hotărâre, stabilesc condițiile și criteriile de clasificare pentru toate tipurile de structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare și de alimentație publică din România, pentru operatorii economici ce desfășoară activități specifice agențiilor de turism, precum și pentru acordarea brevetului de turism.

Art. 2. -

În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos au următorul înțeles:

a) agenție de turism - operator economic având ca obiect de activitate organizarea și comercializarea serviciilor și/sau a pachetelor de servicii turistice în calitate de intermediar între prestatorul de servicii turistice și consumatorul final;

b) agenție detailistă - agenție de turism care desfășoară activitate de ofertare și comercializare a serviciilor și/sau pachetelor de servicii turistice în contul unei agenții de turism turoperatoare.

c) agenție turoperatoare - agenție de turism care desfășoară activitate de organizare, ofertare și comercializare a serviciilor și/ sau pachetelor de servicii turistice, pe cont propriu, direct sau prin intermediari, atât în țară cât și în străinătate

d) brevet de turism - document eliberat de către autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea profesională în domeniul turismului a persoanelor fizice care asigură conducerea agențiilor de turism și/sau a structurilor de primire turistice.

e) certificat de clasificare - document eliberat de către autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, care reprezintă o formă codificată de prezentare sintetică a nivelului de confort, a calității dotărilor și a serviciilor prestate în cadrul structurilor de primire turistică. Certificatul de clasificare este însoțit de fișa privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și/sau de fișa privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică.

f) filiala/sucursala agenției de turism au înțelesul dat de dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

g) licență de turism - document eliberat de către autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, prin care se atestă capacitatea unei persoane juridice - titularul licenței, de a comercializa servicii turistice în condiții de calitate și siguranță pentru turiști/consumatori finali;

h) operator economic - persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, societatea comercială sau altă persoană juridică constituită conform legii, care desfășoară activități economice specifice agențiilor de turism, respectiv este proprietar și/sau administrator al unei structuri de primire turistice;

i) sediul secundar/reprezentanța agenției de turism este punctul de lucru al operatorului economic titular al licenței de turism, în care se desfășoară activități specifice agenției de turism;

j) structură de primire turistică - orice construcție și/ sau amenajare destinată sau folosită pentru cazarea turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului, transportului special destinat turiștilor, tratamentului balnear și de recuperare pentru turiști, organizării de conferințe și alte evenimente speciale, împreună cu serviciile aferente;

k) structură de primire turistică cu funcțiune de alimentație publică - unități de alimentație publică din incinta structurilor de primire cu funcțiune de cazare, unitățile de alimentație publică independente situate în stațiuni turistice și municipii;

l) structură de primire turistică cu funcțiune de cazare - hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, sate de vacanță, campinguri, căsuțe de tip camping, apartamente și camere de închiriat, nave fluviale și maritime de pasageri, pontoane plutitoare, pensiuni turistice urbane, pensiuni turistice rurale, pensiuni agroturistice alte unități cu funcțiuni de cazare turistică.

Capitolul II Dispoziții generale privind condițiile și criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare.

Art. 3. -

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...