Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 69.457 din 31 ianuarie 2011, întocmit de Direcția generală politici agricole,

având în vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și testarea și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și vizând necesitatea armonizării legislației românești cu legislația comunitară specifică privind comercializarea semințelor și a materialului săditor pe specii și grupe de specii,

ținând cont de prevederile art. 5 din Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale, ale art. 7 din Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre și ale art. 5 din Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere, prin care statele membre pot stabili condiții mai severe pentru certificarea producției proprii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă procedurile privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale, plante oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în România, prevăzute în anexele nr. 1-3, ce fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

București, 16 martie 2011.

Nr. 59.

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ
privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de cereale în România

ANEXA Nr. 2

PROCEDURĂ
privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre în România

ANEXA Nr. 3

PROCEDURĂ
privind cerințele specifice pentru producerea, certificarea și comercializarea semințelor de plante furajere în România

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...