Back

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ordinul nr. 4476/2016 privind aprobarea standardelor profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În conformitate cu prevederile Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 242, 244 şi 245 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de învăţământ - preşcolar, primar, gimnazial şi liceal - şi pe etape de dezvoltare profesională din cariera didactică - gradul didactic II, gradul didactic I, formare continuă o dată la 5 ani, prezentate în anexele nr. 1-12 care fac parte integrantă din prezentul ordin:

1. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar:

a) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar - gradul didactic II (anexa nr. 1);

b) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar - gradul didactic I (anexa nr. 2);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ preşcolar - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 3);

2. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar:

a) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar - gradul didactic II (anexa nr. 4);

b) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar - gradul didactic I (anexa nr. 5);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ primar - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 6);

3. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ gimnazial:

a) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ gimnazial - gradul didactic II (anexa nr. 7);

b) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ gimnazial - gradul didactic I (anexa nr. 8);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ gimnazial - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 9);

4. Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal:

a) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal - gradul didactic II (anexa nr. 10);

b) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal - gradul didactic I (anexa nr. 11);

c) Standardul profesional de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor pentru învăţământ liceal - formare continuă o dată la 5 ani (anexa nr. 12).

Art. 2.

Standardele profesionale de formare continuă pentru funcţia didactică de predare profesor, cuprinse în anexele nr. 1-12*) la prezentul ordin, constituie un instrument necesar asigurării calităţii proceselor de acreditare şi implementare a programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi profesionalizării carierei didactice, un referenţial pentru sistemul de formare continuă, asigurând un cadru coerent şi unitar evoluţiei în cariera didactică (prin grade didactice) şi dezvoltării profesionale.

*) Anexele nr. 1-12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 bis.

Art. 3.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 4.

Direcţiile generale/Direcţiile din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi instituţiile cu rol/atribuţii în formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Monica Cristina Anisie,
secretar de stat

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 4.476.

se încarcă...