Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 2416/2016 privind aprobarea Listei prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției politici și strategii în silvicultură nr. 166.144 din 6 decembrie 2016,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Lista prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca Palmer

București, 21 decembrie 2016.

Nr. 2.416.

ANEXĂ

LISTA
prețurilor de referință, pe specii și sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevăzute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Nr. crt. Specia sau grupa de specii Sortiment*) Unitatea de măsură (UM) Prețul de referință (lei fără TVA/UM)
0 1 2 3 4
1 Rășinoase Bușteni pentru furnir estetic mc 369
2 Bușteni pentru furnir tehnic mc 398
3 Bușteni pentru cherestea mc 309
4 Lemn rotund pentru celuloză mc 161
5 Lemn pentru mină mc 193
6 Lemn pentru PAL, PFL mc 177
7 Lemn de lucru pentru construcții mc 160
8 Lemn de foc mc 80
9 Cherestea mc 537
10 Fag Bușteni pentru furnir estetic mc 415
11 Bușteni pentru furnir tehnic mc 377
12 Bușteni pentru cherestea mc 301
13 Lemn rotund pentru celuloză mc 179
14 Lemn pentru PAL, PFL mc 200
15 Lemn de lucru pentru construcții mc 156
16 Lemn de foc mc 115
17 Cherestea mc 487
18 Stejar, gorun Bușteni pentru furnir estetic mc 1782
19 Bușteni pentru furnir tehnic mc 1814
20 Bușteni pentru cherestea mc 661
21 Lemn rotund pentru celuloză mc 194
22 Lemn pentru PAL, PFL mc 242
23 Lemn de lucru pentru construcții mc 200
24 Lemn de foc mc 94
25 Cherestea mc 762
26 Cer, gârniță Bușteni pentru furnir tehnic mc 546
27 Bușteni pentru cherestea mc 374
28 Lemn rotund pentru celuloză mc 167
29 Lemn pentru PAL, PFL mc 193
30 Lemn de lucru pentru construcții mc 155
31 Lemn de foc mc 83
32 Salcâm Bușteni pentru cherestea mc 294
33 Lemn rotund pentru celuloză mc 186
34 Lemn pentru mină mc 224
35 Lemn pentru PAL, PFL mc 202
36 Lemn de lucru pentru construcții mc 227
37 Lemn de foc mc 120
38 Cireș Bușteni pentru furnir estetic mc 702
39 Bușteni pentru cherestea mc 447
40 Lemn rotund pentru celuloză mc 164
41 Lemn pentru PAL, PFL mc 221
42 Lemn de lucru pentru construcții mc 191
43 Lemn de foc mc 166
44 Cherestea mc 874
45 Paltin Bușteni pentru furnir tehnic mc 331
46 Bușteni pentru cherestea mc 296
47 Lemn rotund pentru celuloză mc 186
48 Lemn pentru PAL, PFL mc 174
49 Lemn de lucru pentru construcții mc 199
50 Lemn de foc mc 109
51 Frasin Bușteni pentru furnir estetic mc 506
52 Bușteni pentru furnir tehnic mc 444
53 Bușteni pentru cherestea mc 364
54 Lemn rotund pentru celuloză mc 234
55 Lemn pentru PAL, PFL mc 101
56 Lemn de lucru pentru construcții mc 182
57 Lemn de foc mc 135
58 Tei Bușteni pentru furnir estetic mc 468
59 Bușteni pentru furnir tehnic mc 405
60 Bușteni pentru cherestea mc 279
61 Lemn rotund pentru celuloză mc 113
62 Lemn pentru PAL, PFL mc 101
63 Lemn de lucru pentru construcții mc 138
64 Lemn de foc mc 100
65 Cherestea mc 806
66 Plop Bușteni pentru furnir tehnic mc 229
67 Bușteni pentru cherestea mc 170
68 Lemn rotund pentru celuloză mc 143
69 Lemn pentru PAL, PFL mc 91
70 Lemn de lucru pentru construcții mc 116
71 Lemn de foc mc 88
72 Cherestea mc 387
73 Diverse tari**) Bușteni pentru furnir tehnic mc 187
74 Bușteni pentru cherestea mc 234
75 Lemn rotund pentru celuloză mc 180
76 Lemn pentru mină mc 240
77 Lemn pentru PAL, PFL mc 195
78 Lemn de lucru pentru construcții mc 171
79 Lemn de foc mc 100
80 Diverse moi***) Bușteni pentru furnir tehnic mc 170
81 Bușteni pentru cherestea mc 149
82 Lemn rotund pentru celuloză mc 131
83 Lemn pentru PAL, PFL mc 116
84 Lemn de lucru pentru construcții mc 120
85 Lemn de foc mc 86
86 Brad Pomi de Crăciun - talia 0,7 - 1,3 m buc. 20
87 Pomi de Crăciun - talia 1,31 - 2,0 m buc. 25
88 Pomi de Crăciun - talia 2,01 - 3,0 m buc. 30
89 Pomi de Crăciun - talia 6,01 - 10,0 m buc. 58
90 Molid Pomi de Crăciun - talia 0,7 - 1,3 m buc. 10
91 Pomi de Crăciun - talia 1,31 - 2,0 m buc. 15
92 Pomi de Crăciun - talia 2,01 - 3,0 m buc. 20

*) În cazul sortimentelor care nu se regăsesc în listă, se va proceda prin asimilare în cadrul speciei/grupei de specii, pe principiul apropierii valorice a sortimentului.

**) Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase tari din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobată prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000 (nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I).

***) Cuprinde toate speciile neevidențiate distinct în prezenta anexă, din grupa foioase moi din Lista speciilor și asimilările de specii ce se admit pentru calculul volumului total și pe sortimente din anexa nr. 1 la Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobată prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 1.651/2000 (nepublicat în Monitorul Oficial al României, Partea I).

;
se încarcă...