Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 2421/2016 privind aprobarea înființării Consiliului Național pentru Silvicultură, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Silvicultură

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.803/DI din 9 noiembrie 2016 al Direcției politici și strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. II alin. (8) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă înființarea Consiliului Național pentru Silvicultură, denumit în continuare Consiliul, ca structură de cooperare interinstituțională sub forma unei organizații profesionale fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național pentru Silvicultură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Cristiana Pașca-Palmer

București, 23 decembrie 2016.

Nr. 2.421.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Consiliului Național pentru Silvicultură

;
se încarcă...