Consiliul Concurenței

Ordinul nr. 424/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 22 martie 2011.

În vigoare de la 22 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (3) și (4), precum și ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Art. 1. -

În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pun în aplicare Instrucțiunile privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii, prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 4 "Instrucțiuni privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii" la Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 61/2004 privind punerea în aplicare a regulamentelor și instrucțiunilor Consiliului Concurenței, elaborate în baza Legii concurenței nr. 21/1996, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 1 aprilie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan Marius Chirițoiu

București, 4 martie 2011.

Nr. 424.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces
din sectorul de comunicații electronice - cadrul general, piețe relevante și principii

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...