Consiliul Concurenței

Ordinul nr. 421/2011 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 18 martie 2011.

În vigoare de la 18 martie 2011 până la 12 iulie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 438/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (4) lit. d), art. 21 alin. (2), art. 27 alin. (2) și (4) și ale art. 28 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Consiliului Concurenței emite următorul ordin:

Art. 1. -

În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenței, se pun în aplicare Instrucțiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenței vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 78/2006 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5 și 6 din Legea concurenței nr. 21/1996 și în cazurile de concentrări economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 28 aprilie 2006, se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Concurenței,
Bogdan Marius Chirițoiu

București, 2 martie 2011.

Nr. 421.

ANEXĂ

INSTRUCȚIUNI
privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9
din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...