Consiliul Concurenței

Regulamentul privind stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996 și regulamentele emise în aplicarea acesteia din 04.03.2011

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 27 alin. (1) și (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Concurenței adoptă prezentul regulament.

Art. 1. -

Regulamentul are ca obiect stabilirea și perceperea tarifelor pentru procedurile și serviciile prevăzute de Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând contravaloarea unor servicii prestate de Consiliul Concurenței pentru întreprinderile sau pentru persoanele fizice interesate.

Art. 2. -

Sumele reprezentând tarife se fac venit la bugetul de stat potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. - Modificări (1)

Tarifele stabilite de prezentul regulament se achită, prin ordin de plată, în conturile de trezorerie deschise la Banca Națională a României, potrivit reglementărilor fiscale, sau în numerar la casieria Consiliului Concurenței.

Art. 4. - Modificări (1)

Plata tarifelor se face întotdeauna înainte de depunerea notificării, de accesul la documentație și eliberarea de copii sau extrase.

Art. 5. -

(1) Notificarea operațiunilor de concentrare economică va fi înregistrată numai după prezentarea dovezii achitării tarifului.

(2) Accesul la documentație se acordă după prezentarea dovezii achitării tarifului.

(3) Eliberarea de copii sau extrase ale documentației se face după prezentarea dovezii achitării tarifului. Modificări (1)

(4) În situația în care tariful se achită prin ordin de plată, la prezentarea dovezii privind achitarea va fi înaintat Consiliului Concurenței ordinul de plată certificat de trezoreria de care aparține plătitorul.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Notificarea concentrărilor economice, precum și cererea de acordare a accesului la documentație, la care nu este anexată dovada de achitare a tarifului, nu se consideră depuse la Consiliul Concurenței.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Tarifele sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Acestea pot fi actualizate periodic, în funcție de indicele prețurilor de consum, prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței.

ANEXĂ la regulament Modificări (1)

TARIFELE
instituite conform prevederilor art. 27 alin. (2) lit. e) din Legea concurenței nr. 21/1996

Nr.
crt.
Denumirea tarifului Tariful
(lei)
1. Tarif privind notificarea de concentrări
economice
4.775
2. Tarif privind accesul la documentație 150
3. Tarif privind eliberarea de copii și extrase,
format:
- A4/față
- A4/față-verso
- A3/față
- A3/față-verso
1,00
1,50
2,00
3,00
Modificări (1)
;
se încarcă...