Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație - Orașul Târgu Neamț, Târgu Neamț, județul Neamț, urmează să concesioneze 2 suprafețe de teren a câte 8 mp fiecare, destinate amplasării unor chioșcuri pentru comercializarea de produse alimentare situate în incinta Colegiului Tehnic "Ion Creangă"

În vigoare de la 10 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ACHIZIȚIE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Orașul Târgu Neamț, Bd. Ștefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamț, județul Neamț, telefon 0233.790.245, fax 0233.790.245, e-mail: urbanism@primariatgneamt.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: scoaterea la licitație publică în vederea concesionării a 2 suprafețe de teren a câte 8 mp fiecare, aparținând domeniului public al orașului Târgu Neamț, destinate amplasării unor chioșcuri pentru comercializarea de produse alimentare situate în incinta Colegiului Tehnic "Ion Creangă" Corp A, respectiv Corp B.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...