Institutul Național de Statistică - INS

Ordinul nr. 1475/2016 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri,

președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele de completare a Declarației statistice Intrastat.

Art. 2. -

Normele de completare a Declarației statistice Intrastat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Institutul Național de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat, în concordanță cu legislația națională și europeană.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcția de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 24 noiembrie 2014.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

București, 27 decembrie 2016.

Nr. 1.475.

ANEXĂ

NORME
de completare a Declarației statistice Intrastat

;
se încarcă...