Camera Deputaților

Decizia nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune extraordinară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) și art. 84 alin. (8) și (10) din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,

președintele Camerei Deputaților emite prezenta decizie.

Articol unic. -

Camera Deputaților se convoacă în sesiune extraordinară în data de 9 ianuarie 2017, ora 17,00, pentru perioada 9-31 ianuarie 2017. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

București, 9 ianuarie 2017.

Nr. 3.

ANEXĂ

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților
- 9-31 ianuarie 2017 -

I. Proiectul ordinii de zi Modificări (1)

1. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite

2. Validarea unor mandate de deputat și depunerea jurământului de credință față de țară și popor de către deputații ale căror mandate au fost validate

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil (PL-x 303/2016)

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziționarea unui bun aparținând patrimoniului cultural național mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural național mobil (PL-x 415/2016)

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 838/2015)

II. Proiectul programului de lucru Modificări (1)

Luni, 9 ianuarie 2017
- ora 16,00 - Ședința Biroului permanent al Camerei Deputaților
- Ședința Comitetului liderilor grupurilor parlamentare
- ora 17,00 - până la
finalizare
ȘEDINȚA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAȚILOR
Aprobarea ordinii de zi a Camerei Deputaților și a programului de lucru pentru sesiunea
extraordinară
- la încheierea ședinței
în plen - ora 18,00
ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE
Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor
probleme repartizate comisiilor
Marți, 10 - luni,
23 ianuarie 2017
- orele 9,00-17,00
ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE
Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor
probleme repartizate comisiilor
Marți, 24 ianuarie 2017 - zi liberă
Miercuri, 25 - vineri,
27 ianuarie 2017
- orele 9,00-17,00
ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE
Avizarea unor proiecte de legi și propuneri legislative; documentare și soluționarea unor
probleme repartizate comisiilor
Luni, 30 ianuarie 2017 ȘEDINȚA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAȚILOR
Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Marți, 31 ianuarie 2017 ȘEDINȚA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAȚILOR
Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi
;
se încarcă...