Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice

Ordinul nr. 6184/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale și cercetării științifice emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul școlar 2017-2018.

Art. 2. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 sunt monitorizate și controlate periodic de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele școlare județene/al municipiului București, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. -

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1 au obligația de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obținerea acreditării, dar nu mai târziu de anul școlar 2021-2022.

Art. 4. -

Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală management și resurse umane din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, unitățile de învățământ preuniversitar de stat menționate la art. 1, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale și cercetării științifice,
Nicoleta-Claudia Moldovan,
secretar de stat

București, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.184.

ANEXĂ

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016

Județul Brașov

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlarizare Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" 23/16.09.2016 - Orașul Victoria, Str. Salcâmilor nr. 2, tel./fax: 0268/241032 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Resurse naturale și protecția mediului Protecția mediului Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 4 ani Română Cu frecvență/ zi

Județul Bacău

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 1 23/19.09.2016 - Municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 17, tel./fax: 0234552044, centrulscolarbc@yahoo.com Liceal/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Industrie textilă și pielărie - Confecționer produse textile (învățământ special)/4 ani Română Cu frecvență/ zi
Construcții, instalații și lucrări publice - Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar (învățământ special/4 ani
Mecanică - Lăcătuș mecanic prestări servicii (învățământ special/4 ani
2 Liceul Tehnologic Dărmănești 23/19.09.2016 - Orașul Dărmănești, Str. Muncii nr. 11, tel./fax: 0234/35664, grupscolardarmanesti@yahoo.com Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Servicii Turism și alimentație Tehnician în turism/4 ani Română Cu frecvență/ zi

Municipiul București

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Durată școlarizare Limba de predare Forma de învățământ
1 Școala Gimnazială nr. 81 23/19.09.2016 - Str. Nerva Traian nr. 33, bd. O. Goga nr. 8, bl. M24, bd. O. Goga nr. 10, bl. M60, sc. A și sc. B, tel./fax: 021/326322, sectorul 3, scoala81bucuresti@yahoo.com Preșcolar - - 3 ani Română PN și PP

Județul Caraș-Severin

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1 Colegiul Tehnic 23/19.09.2016 - Municipiul Reșița, bd. A. I. Cuza nr. 39, tel: 0724/909171 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Mecanică - Tehnician tehnolog mecanic/ 1 an și 6 luni Română Cu frecvență/ zi
Energetică - Tehnician electroenergetician/ 1 an și 6 luni Română Cu frecvență/ zi

Județul Galați

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlarizare Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic nr. 1 23/16.09.2016 - Comuna Corod, Str. Școlii nr. 10, tel/fax: 02368/64021 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărâri Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Resurse naturale și protecția mediului Agricultură Tehnician în agricultură ecologică/4 ani Română Cu frecvență/ zi

Județul Giurgiu

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlarizare Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic nr. 1 23/29.09.2016 - Comuna Prundu, Str. Principală nr. 27, tel/fax: 0246/245073 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Tehnic Resurse naturale și protecția mediului Tehnician agronom/4 ani Română Cu frecvență/ zi
Tehnician ecolog și protecția calității mediului/ 4 ani

Județul Hunedoara

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată școlarizare Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic "Retezat" 23/19.09.2016 - Orașul Uricani, Str. Republicii nr. 16, tel. 0254/511109, grupscolarretezat@yahoo.ro Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Tehnic - Tehnician proiectant produse finite din lemn/ 4 ani Română Cu frecvență/ zi
Tehnician în turism/4 ani Română Cu frecvență/ zi
2. Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" 23/19.09.2016 - Orașul Vulcan, str. Nicolae Titulescu nr. 43, tel./fax: 0254/570563, 0254/570525 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Energetică - Tehnician electro Energetician/2 ani Română Cu frecvanță/ zi
3. Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" 23/19.09.2016 - Municipiul Orăștie, str. Octavian Goga nr. 25, tel. 0254/241389 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Mecanică - Maistru mecanic/ 1 an și 6 luni Română Cu frecvență/ seral
Informatică - Tehnician echipamente periferice și birotică/ 1 an și 6 luni Română Cu frecvență/ seral

Județul Iași

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic "Ionel Teodoreanu" 23/19.09.2016 - Comuna Victoria, cod: 707580, tel./fax: 0232295050 Școală Profesională Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Textil- pielărie - Confecționer produse textile/3 ani Română Cu frecvență/ zi

Județul Neamț

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învățământ
1. Liceul Tehnologic "Gh. Ruset-Roznovanu" 23/19.09.2016 - Orașul Roznov, Str. Tineretului nr. 647, tel./fax: 0233/66569, grupscolarroznov@yahoo.com Liceal Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații/ 4 ani Română Cu frecvență/ zi

Județul Suceava

Nr. crt. Denumirea unității de învățământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice inițiatoare Adresa unității de învățământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învățământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/Specializarea/ Durată școlarizare Limba de predare Forma de învățământ
1. Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" 23/19.09.2016 - Municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 19, tel.: 0230/216234, fax: 0230/222851 Liceal Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Tehnic Electric Tehnician electrician electronist auto/4 ani Română Cu frecvență/ zi
;
se încarcă...