Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 4/2017 pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuți în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. V.V.V. 7.022 din 30 decembrie 2016 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

având în vedere prevederile Strategiei naționale de sănătate 2014-2020 și a Planului de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale, aprobată prin Hotărârea Guvernului 1.028/2014,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. g) și art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministerul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se aprobă Protocolul de screening auditiv universal la nou-născuți în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În sensul prezentului ordin, protocolul de screening auditiv universal la nou-născuți reprezintă ansamblul de măsuri, proceduri și direcții cu privire la testarea auditivă a nou-născutului, precum și traseul acestuia de la data primei testări auditive și până la momentul diagnosticării hipoacuziei sau stării de auz normal.

Art. 2. -

(1) Personalul din unitățile sanitare din sistemul de sănătate ce dețin echipamente medicale de screening auditiv au următoarele obligații:

a) managerul unității sanitare consemnează în fișa postului personalului desemnat responsabilitatea realizării testării de screening auditiv;

b) personalul medical desemnat pentru efectuarea screeningului auditiv, respectiv asistente medicale ale secției de neonatologie, asistente din secțiile sau compartimentele de terapie intensivă, precum și medicii din centrele de diagnostic, are obligația de a realiza testarea auditivă conform prevederilor protocolului;

c) personalul medical implicat în procesul de screening auditiv are obligația de actualizare continuă a cunoștințelor conform ghidului video distribuit la încheierea contractului subsecvent de achiziție a echipamentelor medicale de screening auditiv și accesibil pe site-ul www.rensa.ms.ro.

(2) Efectuarea screeningului se consemnează în foaia de observație clinică generală de către personalul care l-a efectuat.

(3) Testarea auditivă a fiecărui copil se înregistrează prin descărcarea datelor din echipamentul medical de testare auditivă în Registrul electronic național de screening auditiv.

(4) Biletul de externare include rezultatul testării auditive și recomandările.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Vlad Vasile Voiculescu

București, 3 ianuarie 2017.

Nr. 4.

ANEXĂ

PROTOCOL
de screening auditiv universal la nou-născuți în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice

Screeningul auditiv universal presupune testarea auditivă a tuturor nou-născuților la ambele urechi, indiferent de prezența sau absența factorilor de risc pentru hipoacuzie.

I. Cum?

Testarea se va efectua prin otoemisiuni acustice tranzitorii - test de screening. Se va repeta testul în situația în care condițiile de înregistrare nu sunt cele recomandate (artefacte sub 20% și stabilitate a sondei peste 80%).

Rezultatul va fi sub forma PASS (trecerea testului) sau REFER (nu a trecut testul), iar recomandările la externarea din maternitate vor ține cont de:

1. rezultatul testării fiecărei urechi;

2. categoria de copil (cu sau fără factori de risc);

3. încadrarea în protocolul național de testare de mai jos.

II. Când?

1. cu o zi înainte de externare (Z2-Z3 la nou-născuții sănătoși; o zi înainte de externare pentru nou-născuții care stau mai mult în maternitate);

2. în caz de rezultat REFER la cel puțin una dintre urechi, se recomandă repetarea testului pentru confirmarea rezultatului înainte de externare.

III. Rezultate și urmărire:

1. nou-născuții sănătoși care au obținut PASS la ambele urechi la prima testare - urmărirea dezvoltării limbajului de către părinți; audiogramă înainte de intrarea la grădiniță și la școală;

2. nou-născuții sănătoși care au obținut REFER cel puțin la una dintre urechi la prima testare - retestare în maternitate înainte de a împlini o lună de viață;

3. nou-născuții sănătoși care au obținut REFER la cel puțin una dintre urechi la a doua testare - diagnostic audiologic în centru de Audiologie/ORL specializat la vârsta de 3 luni;

4. nou-născuții din secțiile de terapie intensivă din maternități sau spitalele cu secții sau compartimente de pediatrie cu paturi de terapie intensivă care au obținut PASS la ambele urechi - evaluare audiologică la 6 și la 18 luni, în centrele de audiologie/ORL specializate;

5. nou-născuții din secțiile de terapie intensivă din maternități sau spitalele cu secții sau compartimente cu paturi de terapie intensivă care au obținut REFER, adică nu au trecut testul, la cel puțin una dintre urechi - diagnostic audiologic în centru de audiologie/ORL specializat, peste 3 luni (nu mai târziu de vârsta de 6 luni). Pentru cei la care s-a infirmat suspiciunea de hipoacuzie se va urmări dezvoltarea limbajului de către părinți; audiogramă înainte de intrarea la grădiniță și la școală;

6. nou-născuții diagnosticați cu hipoacuzie în urma diagnosticului audiologic din centrele de audiologie/ORL specializate - recomandarea protezării auditive; evaluarea beneficiului protezării la 3-6 luni.

Familiile nou-născuților care obțin REFER la cel puțin una dintre urechi la testarea de screening auditiv (prima sau a doua testare) din maternități trebuie anunțați pentru următoarea etapă. La nivel de centru specializat se va stabili strategia de urmărire în funcție de caz.

;
se încarcă...