Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2920/2016 pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 293 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

La articolul 2 din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 105/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Cererile se analizează de comisiile instituite în cadrul autorităților fiscale prevăzute la alin. (1), în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016."

Art. II. -

Cererile depuse în perioada cuprinsă între data abrogării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61-65 și ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările și completările ulterioare, și data intrării în vigoare a prezentului ordin se analizează și se soluționează de către comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 28 decembrie 2016.

Nr. 2.920.

;
se încarcă...