Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 6/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2011 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 78/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică,

în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Titularii de licență din sectorul energiei electrice și Societatea Comercială "Opcom" - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, Societatea Comercială "Opcom" - S.A. va supune spre avizare ANRE procedurile specifice necesare organizării și funcționării pieței centralizate a contractelor bilaterale de energie electrică din administrarea proprie.

Art. 5. -

(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, Societatea Comercială "Opcom" - S.A. întreprinde acțiunile necesare pentru constituirea unui grup de lucru având ca scop stabilirea etapelor de adoptare integrală a produselor standardizate pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică din administrarea proprie.

(2) Societatea Comercială "Opcom" - S.A. asigură tuturor participanților interesați posibilitatea de a fi reprezentați în cadrul acestui grup de lucru, în mod direct sau prin intermediul asociațiilor profesionale de profil, pentru a asigura o dezvoltare coerentă a pieței de energie electrică, în conformitate cu voința exprimată de majoritatea participanților.

(3) În termen de 4 luni de la publicarea prezentului ordin, dar nu mai târziu de 1 iulie 2011, Societatea Comercială "Opcom" S.A. transmite ANRE, în vederea aprobării, pachetul de documente privind aplicarea produselor standard de tranzacționare pe piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică aferent modalității de atribuire prin licitație publică, concluziile rezultate din activitatea grupului de lucru prevăzut la alin. (1) și programul de implementare etapizată a produselor standardizate în cadrul pieței centralizate a contractelor bilaterale din administrarea proprie.

Art. 6. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică intră în vigoare în termen de 3 luni de la publicare. La data intrării în vigoare a acestuia se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.024 din 18 noiembrie 2005.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti

București, 18 februarie 2011.

Nr. 6.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică

;
se încarcă...