Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1018/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului ROSPA0096 Pădurea Miclești

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.126 din 11 mai 2016 al Direcției biodiversitate,

ținând cont de Decizia etapei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Iași nr. 58 din 7 septembrie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 834 din 23 februarie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 și Adresa Direcției generale păduri nr. 156.771/I.M. din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Planul de management al sitului ROSPA0096 Pădurea Miclești, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul sitului ROSPA0096 Pădurea Miclești, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 bis.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

București, 31 mai 2016.

Nr. 1.018.

;
se încarcă...