Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studinița

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 ianuarie 2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.772/AC din 21 aprilie 2016 al Direcției biodiversitate,

ținând cont de Avizul Agenției pentru Protecția Mediului Olt nr. 7.706 din 14 septembrie 2015, Decizia etapei de încadrare nr. 6.580 din 14 septembrie 2015 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Olt, Avizul Ministerului Culturii nr. 7.862 din 28 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 15.763 din 12 februarie 2016, adresele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 30.457/30.458 din 28 decembrie 2015 și 88.157/108.417 din 11 februarie 2015 și Adresa Direcției generale păduri nr. 157.185/IM din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Pădurea Studinița, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 bis.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

București, 31 mai 2016.

Nr. 1.012.

;
se încarcă...