Protecția datelor cu caracter personal | Protocol

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 4 Protecția datelor cu caracter personal Modificări (1)

4.1. Prelucrarea datelor ce constituie obiectul prezentului protocol intră sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

4.2. Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului prevăzut la art. 1 din prezentul protocol, cu respectarea legislației în vigoare.

4.3. Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate (i) de acces, (ii) de intervenție asupra datelor, (iii) de opoziție, (iv) de a nu fi supus unei decizii individuale și (v) de a se adresa justiției, precum și cu informarea persoanei vizate cu privire la condițiile în care pot fi exercitate.

4.4. Prelucrarea datelor se face cu respectarea confidențialității și securității datelor; în acest sens, părțile se obligă să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei altei forme de prelucrare ilegală. Respectivele măsuri trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, raportat la natura datelor care trebuie protejate și la tehnologia utilizată în procesul de prelucrare.

4.5. În situația în care părțile constată existența unui incident cu privire la securitatea datelor, se vor informa reciproc și vor dispune măsurile prevăzute de actele normative în vigoare.

4.6. În vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, atât Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și Instituția financiară nebancară asigură publicarea pe portalul propriu a informațiilor care fac obiectul prezentului protocol.

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Protocol:
Obiectul protocolului
Obligațiile părților
Modalități de realizare a schimbului de informații
Protecția datelor cu caracter personal
Dispoziții finale
;
se încarcă...