F3102 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing | Protocol

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la protocol -
F3102 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing

Element Atribut Semnificație Tip
și lungime câmp
Câmp obligatoriu Formule și restricții Erori
an_r Anul raportării N(4) DA ERR- Camp necompletat
ERR- Valoare incorecta
luna_r Luna raportării N(2) DA =6 sau 12 ERR- Camp necompletat
ERR- Valoare incorecta
Cod_banca Codul de inregistrare al IFN C(8) DA Nomenclator ERR- Camp necompletat
ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
Cui_banca Cui-ul IFN N(10) DA ERR- Camp necompletat
ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
ERR- Cui invalid


0-n repetitii
cnp_cui Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate N(13) Validare cnp/cui ERR-Cnp/cui invalid
ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF
denumire Nume și prenume/denumire persoana raportată C(50) DA ERR camp necompletat
nr_client Număr client C(50) Unic pe instituție
Este obligatoriu dacă cnp_cui este null
ERR
data_nastere Data nașterii solicitant C(10) Este obligatoriu dacă cnp_cui este null ERR
0-n aparitii
status_cerere Statusul cererii N(1) DA 0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata ERR
data_cerere Data solicitării leasingului C(10) DA zz.ll.aaaa ERR
motiv Motivul refuzului C(200) Obligatoriu dacă status_cerere = 0 ERR
tip_leasing Tipul de leasing N(1) DA, daca status_cerere=1 1 = leasing financiar
2 = leasing operational
ERR
tip_bun Tipul bunului ce face obiectul contractului de leasing N(2) DA, daca status_cerere=1 = 1, pt bun imobil
=2, pt auto
=3, echipamente industriale
=4, utilaje pentru agricultura
=5, pt bunuri mobile altele decat auto
ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
serie_motor Serie motor C(10) Daca tip_bun = 2 atunci serie_motor <> null ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie motor
serie_sasiu Serie șasiu C(15) Daca tip_bun = 2 atunci serie_sasiu<> null ERR pentru tip bun = 2 (auto) trebuie sa completati serie sasiu
alte_informatii Alte informații ce identifică bunul C(50) Daca tip_bun<> 2 atunci alte_informatii
<> null
ERR camp obligatoriu pentru tip bun diferit de auto
den_utilizator Denumire utilizator final C(50) <>null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant
cif_utilizator CIF utilizator N(13) <>null dacă utilizatorul final este diferit de solicitant
adresa_bun Adresa bunului C(50) DA,daca status_cerere=1 ERR camp necompletat
nr_contract Numărul contractului C(10) DA,daca status_cerere=1 ERR- camp necompletat
data_acordare Data aprobării contractului C(10) DA,daca status_cerere=1 =zz.ll.aaaa ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
valoare_achizitie Valoarea de achiziție a bunului N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
moneda_achizitie Moneda în care a fost achiziționat bunul C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat
avans Avansul plătit N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
moneda_avans Moneda în care a fost plătit avansul C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat
suma_contract Suma împrumutată N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
valuta Valuta în care este acordat împrumutul C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
data_f Data scadentă a contractului C(10) DA,daca status_cerere=1 =zz.ll.aaaa ERR-camp necompletat ERR-valoare eronata
ERR- data_f nu poate sa fie
sold Soldul total al creditului la data raportării N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR-camp necompletat
status Statusul creditului la data raportării N(2) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
suma_rambursata Suma rambursată în caz de rambursare anticipată N(10) Dacă status= 2 atunci suma_rambursata >0 ERR- daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0
nr_zile Număr zile de întârziere N(3) Dacă status în (4,5) atunci nr_zile>0
suma_principal_restant Valoare sold principal credit restant N(10) Dacă status în (4,5) atunci suma_principal_restant >0
suma_accesorii Valoare accesorii credit restant N(10) Dacă status în (4,5) atunci suma_accesorii >0
den_cesionar Denumire terț cesionar în cazul creditelor cesionate C(50) Dacă cui_cesionar<>null atunci den_cesionar<>null
cui_cesionar Cui terț cesionar în cazul creditelor cesionate N(10) Dacă den_cesionar<>null atunci cui_cesionar<>null
data_rambursare Data rambursării anticipate C(10) =zz.ll.aaaa
Camp obligatoriu dacă status=2
ERR - data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata
valoare_reziduala Valoarea reziduală N(10) DA,daca status_cerere=1 ERR- camp necompletat
Moneda_vr Moneda valoare reziduală C(3) DA,daca status_cerere=1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat
tip_garantie Tip garanție N(2) Nomenclator ERR
val_garantie Valoare garanție N(10) Dacă tip_garantie<>null atunci val_garantie>0 ERR
moneda_garantie Moneda în care este exprimată valoarea garanției C(3) Nomenclator valute
Dacă tip_garantie<>null atunci moneda_garantie<>null
ERR
adresa_bun Adresa bunului adus în garanție C(200) Dacă tip garantie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa<>null ERR
cui_banca Banca unde este deschis cash-ul colateral N(10) Dacă tip garantie = 8 atunci cui_banca<>null ERR
cui_garantie Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune N(13) Dacă tip_garantie<>null atunci cui_garantie<>null ERR
den_garantie Nume și prenume/denumire - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune C(50) Dacă tip_garantie<>null atunci den_garantie<>null ERR

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Protocol:
ACORD de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului
F3101 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare
F3102 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing
F3103 Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție
;
se încarcă...