F3101 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare | Protocol

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

la protocol -
F3101 - Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare

Element Atribut Semnificație Tip
și lungime câmp
Câmp obligatoriu Formule și restricții Erori
an_r Anul raportării N(4) DA ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
luna_r Luna raportării N(2) DA = 12 ERR- Camp necompletat ERR- Valoare incorecta
Cod_banca Codul de înregistrare al IFN C(8) DA Nomenclator ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
Cui_banca Cui-ul IFN N(10) DA ERR- Camp necompletat ERR- Codul bancii declarat nu apartine CUI-ului
ERR- Cui invalid
0-n repetitii
cnp_cui Cnp-ul/Nif-ul/Cui-ul persoanei raportate N(13) Validare cnp/cui ERR-Cnp/cui invalid
ATT- CNP-ul nu exista in baza de date ANAF.
denumire Nume și prenume/denumire persoană raportată C(50) DA ERR camp necompletat
nr_client Număr client C(50) Unic pe institutie
Este obligatoriu dacă cnp_cui este null
ERR
data_nastere Data nașterii solicitant C(10) Este obligatoriu dacă cnp_cui este null ERR
0-n aparitii
status_cerere Statusul cererii N(1) DA 0 = cerere neaprobata 1 = cerere aprobata ERR
data_cerere Data solicitării creditului C(10) DA zz.ll.aaaa ERR
motiv Motivul refuzului C(200) Obligatoriu dacă status_cerere = 0 ERR
tip_contract Tipul contractului N(2) DA, dacă status_cerere = 1 Nomenclator tip_contract ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
nr_contract Numărul contractului C(25) DA, dacă status_cerere = 1 ERR- camp necompletat
data_acordare Data aprobării contractului C(10) DA, dacă status_cerere = 1 = zz.ll.aaaa ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
suma_contract Suma împrumutată N(10) DA, dacă status_cerere = 1 ERR- camp necompletat
valuta Valuta în care este acordat împrumutul C(3) DA, dacă status_cerere = 1 Nomenclator valute ERR- camp necompletat ERR-valoare eronata
data_f Data scadentă a contractului C(10) DA, dacă status_cerere = 1 =zz.ll.aaaa ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
ERR- data_f nu poate sa fie mai
sold Soldul total al creditului la data raportării N(10) DA, dacă status_cerere = 1 ERR- camp necompletat
status Statusul creditului la data raportării N(2) DA, dacă status_cerere = 1 Nomenclator ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
nr_zile Număr zile de întârziere N(3) Daca status în (4,5) atunci nr_zile>0 ERR
suma_principal_restant Valoare sold principal credit restant N(10) Daca status în (4,5) atunci suma_principal_restant>0 ERR
suma_accesorii Valoare accesorii credit restant N(10) Daca status în (4,5) atunci suma_accesorii >0 ERR
den_cesionar Denumire terț cesionar, în cazul creditelor cesionate C(50) Dacă cui_cesionar<>null atunci den_cesionar<>null ERR
cui_cesionar Cui terț cesionar, în cazul creditelor cesionate N(10) Dacă den_cesionar<>null atunci cui_cesionar<>null ERR
suma_rambursata Suma rambursată în caz de rambursare anticipată N(10) Daca status = 2 atunci suma_rambursata >0 ERR- daca creditul a fost rambursat anticipat atunci suma_rambursata > 0
moneda_suma_ramb Moneda în care a fost rambursată suma C(3) Daca status = 2 atunci moneda_suma_ramb <> null ERR daca creditul a fost rambursat anticipat atunci moneda_suma_ramb <> null
data_rambursare Data rambursării anticipate C(10) = zz.ll.aaaa
Camp obligatoriu daca status = 2
ERR - data_rambursare necompletata pentru rambursare anticipata
valoare_reziduala Valoarea reziduală N(10) Daca tip_contract = 3 atunci valoare_reziduala>= 0 ERR- camp necompletat pentru tip contract leasing
tip_garantie Tip garanție N(2) Nomenclator ERR
val_garantie Valoare garanție N(10) Dacă tip_garantie<>null atunci val_garantie>0 ERR
moneda_garantie Moneda în care este exprimată valoarea garanției C(3) Nomenclator valute
Dacă tip_garantie<>null atunci moneda_garantie<>null
ERR
adresa_bun Adresa bunului adus în garanție C(200) Dacă tip garantie în (1, 2, 3, 4) atunci adresa<>null ERR
cui_banca Banca unde este deschis cash-ul colateral N(10) Dacă tip garantie = 8 atunci cui_banca<>null ERR
cui_garantie Cnp/Nif/Cui - proprietar garanție/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/ semnatar contract de fidejusiune N(13) Dacă tip_garantie<>null atunci cui_garantie<>null ERR
den_garantie Nume și prenume/denumire- proprietar garantie/titular cash colateral/avalist bilet la ordin/semnatar contract de fidejusiune C(50) Dacă tip_garantie<>null atunci den_garantie<>null ERR
0-n repetitii
Tip_tranzactie Tipul tranzacției efectuate N(2) DA =1 operatiune initiata de banca
=2 operatiune cu numerar
=3 transfer prin OP sau online banking
=4 tranzactie cu cardul
=5 alte operatiuni
ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
Debit_credit Debit/credit N(1) DA 0-debit 1-credit ERR- camp necompletat
Data_tranzactie Data efectuării tranzacției C(10) DA =ZZ.LL.AAAA ERR- camp necompletat
ERR- data tranzactiei trebuie sa fie mai mare decat Data_i si mai mica decat Data_s
Adresa_detalii Adresa/detalii partener C(200)
Cod_banca Cod bancă C(15)
Denumire Denumire/Nume, prenume partener tranzacție C(200) ERR-camp necompletat pt Tip_tranzactie =3
Explicatie Detalii plată C(200) DA ERR- camp necompletat
suma Contravaloarea tranzacției N(15.2) DA ERR- camp necompletat ERR- valoare eronata
Cont_partener IBAN partener
(IBAN românesc, altfel se completează nr_cont_partener)
C(24) =TTaaXXXXbbbbbbbbbbbbbbbb, unde TT-indicativul tarii aa-set cifre
XXXX-indicativul bancii bbbbbbbbbbbbbbbb- set de 16 cifre si litere
ERR- valoare eronata
Nr_cont_partener Numărul contului C(50)
Banca_partener Banca Partenerului C(75)
Tara_banca Țara băncii partenerului C(75)

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Protocol:
ACORD de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal, aparținând clientului
F3101 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de creditare
F3102 Raportare lunară: Date referitoare la activitatea de leasing
F3103 Raportare lunară: Date referitoare la scrisorile de garanție
;
se încarcă...