Dispoziții finale | Protocol

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 5 Dispoziții finale

5.1. Datele și informațiile furnizate de părți sunt confidențiale și se utilizează și se păstrează conform prevederilor legale și normelor interne în vigoare.

5.2. Părțile vor trata informațiile pe care le dobândesc, una de la cealaltă, ca urmare a realizării atribuțiilor reciproce prevăzute în prezentul protocol, ca fiind confidențiale și nu le vor dezvălui terților, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

5.3. Părțile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prezentului protocol să fie notificat în timp util celeilalte părți, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă și dialogul constructiv.

5.4. Prezentul protocol intră în vigoare în 5 (cinci) zile de la data semnării lui, urmând ca termenele stabilite în cadrul acestuia privind prelucrarea și/sau schimbul de date să curgă de la data semnării procedurii comune de lucru și în condițiile operabilității liniilor de comunicație care permit accesul securitizat la aplicația pusă la dispoziție de către ANAF.

5.5. Prezentul protocol este valabil pe o perioadă de un an.

5.6. În situația în care, în urma verificărilor efectuate, ANAF identifică abateri de la principiile menționate la alineatele anterioare, respectiv interogări în baza de date fără acordul semnat al persoanei și/sau în afara termenului de valabilitate, ANAF va notifica în scris instituția financiară nebancară semnatară. Dacă în termen de 10 (zece) zile lucrătoare, situația nu a fost remediată, ANAF are dreptul de a anula accesul instituției respective. Modificări (1)

5.7. De asemenea, în situația în care instituțiile financiare nebancare nu transmit datele de identificare [potrivit art. 2, pct. 2.1, subpct. 2.1.2., lit. a), b) și c)] ANAF va anula accesul instituției financiare nebancare respective. Modificări (1)

5.8. Protocolul se prelungește de drept cu câte un an la expirarea duratei, în aceleași condiții, dacă nu este denunțat unilateral de una din părțile semnatare în baza unui preaviz scris, adresat celeilalte părți cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilității acestuia.

5.9. Oricare dintre părți are dreptul de a denunța unilateral prezentul protocol, cu înștiințarea celeilalte părți, prin notificare cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

5.10. Prezentul protocol poate fi modificat sau completat numai cu acordul scris al părților, prin act adițional, care va deveni parte integrantă a prezentului protocol. Modificările ulterioare referitoare la aspecte tehnice reglementate în procedura comună de lucru pot fi efectuate de reprezentanții structurilor tehnice ale părților, desemnați în acest sens.

5.11. Anexele nr. 1, 2a, 2b și 2c fac parte integrantă din prezentul protocol.

Acesta este un fragment din Protocolul de colaborare din 29.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Protocol:
Obiectul protocolului
Obligațiile părților
Modalități de realizare a schimbului de informații
Protecția datelor cu caracter personal
Dispoziții finale
;
se încarcă...