Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 14/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecție vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 55] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D0014

În vigoare de la 07 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne, în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a Comisiei a fost adoptată ca urmare a apariției unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații din mai multe state membre ("statele membre în cauză") și a stabilirii unor zone de protecție și de supraveghere de către autoritățile competente ale statelor membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului.

(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 prevede faptul că zonele de protecție și de supraveghere stabilite de statele membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE trebuie să cuprindă cel puțin zonele menționate ca zone de protecție și de supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 prevede, de asemenea, că măsurile care trebuie aplicate în respectivele zone de protecție și de supraveghere trebuie să fie menținute cel puțin până la datele specificate în anexa ei. Aceste date țin seama de durata necesară a măsurilor care trebuie să fie aplicate în zonele de protecție și de supraveghere în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(3) Ca urmare a apariției unor noi focare epidemice de gripă aviară de subtip H5N8 în Uniune, și anume în Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria, Țările de Jos, Polonia și regatul Unit, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a fost modificată prin Deciziile de punere în aplicare (UE) 2016/2219, (UE) 2016/2279 și (UE) 2016/2367 ale Comisiei în sensul modificării zonelor menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare

(4) De la data modificărilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2122 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2367, Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria, Țările de Jos și Polonia au notificat Comisiei apariția unor noi focare epidemice de gripă aviară de subtip H5N8 în exploatații situate în afara zonelor menționate în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 în care se află păsări de curte sau alte păsări ținute în captivitate și au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, incluzând stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul focarelor respective.

(5) În plus, Croația, România și Slovacia au notificat în prezent Comisiei apariția unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploatații de pe teritoriul lor în care se află păsări de curte sau alte păsări ținute în captivitate și, în plus, au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, incluzând stabilirea unor zone de protecție și de supraveghere în jurul respectivelor focare. Cele trei state membre nu sunt menționate în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122.

(6) În plus, Țările de Jos și Austria au stabilit zonele de supraveghere în conformitate cu Directiva 2005/94/CE în legătură cu focarele confirmate din Slovacia și Germania.

(7) În toate cazurile, Comisia a examinat măsurile luate de Bulgaria, Germania, Franța, Croația, Ungaria, Țările de Jos, Austria, Polonia, România și Slovacia în conformitate cu Directiva 2005/94/CE și admite faptul că limitele zonelor de protecție și de supraveghere stabilite de către autoritățile competente ale statelor membre respective se află la o distanță suficientă față de orice exploatație în care a fost confirmat un focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8.

(8) Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerțului din Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Bulgaria, Germania, Franța, Ungaria, Țările de Jos, Austria și Polonia, modificările zonelor de protecție și de supraveghere stabilite în statele membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, pentru a se ține cont de evoluțiile situației epidemiologice. Prin urmare, zonele statelor membre respective menționate în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 ar trebui modificate.

(9) În plus, este, de asemenea, necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Croația, România și Slovacia, zonele de protecție și de supraveghere stabilite în statele membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE. În consecință, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 ar trebui modificată suplimentar în sensul de a include zonele din Croația, România și Slovacia stabilite ca zone de protecție și de supraveghere în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(10) Astfel, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 ar trebui modificată în sensul de a actualiza regionalizarea la nivelul Uniunii și a include modificările zonelor de protecție și de supraveghere, precum și durata restricțiilor aplicabile lor.

(11) Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 ar trebui modificată în consecință.

(12) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...