Guvernul României

Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 martie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. III din Legea nr. 117/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,

ținând seama de dispozițiile cap. IV "Desfacerea căsătoriei" din Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Materialele consumabile pretipărite, achiziționate anterior datei intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se utilizează până la consumarea stocurilor.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Metodologia Departamentului pentru Administrație Publică Locală și a Ministerului de Interne nr. 1 pentru aplicarea unitară a dispozițiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul administrației și internelor,
Constantin-Traian Igaș
Ministrul apărării naționale,
Gabriel Oprea
Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Ioan Nelu Botiș

București, 26 ianuarie 2011.

Nr. 64.

ANEXĂ

METODOLOGIE
cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...