C U R T E A, | Decizie 92/2011

Acesta este un fragment din Decizia nr. 92/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal și art. 148 alin. 1 lit. d) și f) din Codul de procedură penală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 septembrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 1.836/33/2008, Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 din Codul penal și art. 148 alin. 1 lit. d) și f) din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Marius Sebastian Leontiuc în dosarul de mai sus având drept obiect soluționarea unei cauze penale.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile art. 148 alin. 1 lit. d) și f) din Codul de procedură penală încalcă dispozițiile constituționale ale art. 23 alin. (11) referitoare la prezumția de nevinovăție, ale art. 11 din ~Declarația~ Universală a Drepturilor Omului referitoare la dreptul oricărei persoane acuzate de a fi prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces public cu respectarea tuturor garanțiilor apărării și ale art. 6 paragraful 2 din ~Convenția~ pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale referitoare la prezumția de nevinovăție a oricărei persoane acuzate, deoarece permit privarea sa de libertate în absența unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare.

Prevederile art. 215 alin. 3 din Codul penal încalcă dispozițiile constituționale ale art. 11 referitoare la Dreptul internațional și dreptul intern, art. 20 referitoare la Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 45 referitoare la Libertatea economică, art. 53 referitoare la Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, art. 57 referitoare la Exercitarea drepturilor și a libertăților și art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la economia României, precum și ale art. 11 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice referitoare la interdicția întemnițării pentru singurul motiv că o persoană nu este în măsură să execute o obligație contractuală, art. 1 din Protocolul nr. 4 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece se instituie sancțiuni penale privative de libertate în materia obligațiilor contractuale.

Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudența în materie.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Acesta este un fragment din Decizia nr. 92/2011 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal și art. 148 alin. 1 lit. d) și f) din Codul de procedură penală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 92/2011:
C U R T E A,
C U R T E A,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
;
se încarcă...