Art 4 | Ordonanță de urgență 2/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 4. -

Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a."

2. La articolul 223, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) și (92), cu următorul cuprins:

"

(91) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților este de 201 lei/lună/pe perioada derulării activităților didactice/student de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii. Modificări (1)

(92) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (91) se face prin hotărâre a Guvernului."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 2/2017:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
;
se încarcă...