Art 1 | Ordonanță de urgență 2/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. - Referințe (1)

(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizațiile de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice din instituțiile și autoritățile publice ale administrației publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, se majorează cu 20% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017. Reviste (1)

(2) Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu același procent de 20%, în măsura în care personalul respectiv își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1) și (2) personalul prevăzut la alin. (4), personalul care ocupă funcții de demnitate publică alese din cadrul organelor autorităților publice locale, respectiv primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene, precum și personalul prevăzut în anexele nr. 1, 2 și 21 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare. Reviste (1)

(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, începând cu data de 1 februarie 2017, pentru personalul din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora, care ocupă funcțiile prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupațională de funcții bugetare "Cultură" la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, capitolul I, litera b), cuantumul brut al salariilor de bază se majorează cu 50% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.

(5) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (4) se majorează cu 50% față de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 2/2017:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Reviste:
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 3 ind.1 alin. (1), raportat la art. 3 ind.1 alin. (1 ind.3) din O.U.G. nr. 57/2015, în forma modificată prin O.U.G. nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de "instituție sau autoritate publică", în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de "același ordonator de credite"
;
se încarcă...