Măsuri tranzitorii privind învățământul preuniversitar | Ordin 3753/2011

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
Măsuri tranzitorii privind învățământul preuniversitar

Art. 1. -

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului asigură fondurile necesare pentru acordarea bursei școlare "Guvernul României" până la finalizarea ciclului gimnazial de către elevii cărora li s-a acordat bursa până la data intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011.

Art. 2. - Referințe (1)

Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aprobate până la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011 rămân valabile până la modificarea curriculumului național. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

Art. 3. -

În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat dobândesc personalitate juridică în condițiile prevăzute la art. 19 și art. 45 alin. (5) și (6) din Legea nr. 1/2011, începând cu anul școlar 2011-2012.

Art. 4. -

Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, durata studiilor în învățământul liceal poate fi, după caz, de 4 ani sau de 5 ani și este stabilită de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Art. 5. -

Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu anul școlar 2011-2012.

Art. 6. -

Evaluarea prevăzută la art. 74 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 se realizează începând cu generația de elevi care începe clasa a V-a în anul școlar 2011-2012.

Art. 7. -

Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condițiile de ocupare a funcțiilor didactice sunt cele prevăzute de dispozițiile aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010-2011.

Art. 8. - Modificări (1)

Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie de absolvenți ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, examenul de definitivare în învățământul preuniversitar se realizează conform dispozițiilor aflate în vigoare la începutul anului școlar 2010-2011.

Art. 9. -

Până la formarea corpului național de experți, ocuparea funcțiilor de conducere, îndrumare și control se poate realiza prin detașare în interesul învățământului, cu respectarea dispozițiilor aflate sau intrate în vigoare la începutul și pe parcursul anului școlar 2010-2011.

Art. 10. -

(1) Departamentele pentru pregătirea personalului didactic își continuă activitatea până la sfârșitul anului universitar 2011-2012.

(2) Modulul 1 al departamentului pentru pregătirea personalului didactic intră în lichidare începând cu anul universitar 2011-2012.

(3) Înmatricularea la modulul 2 se face și în anul universitar 2011-2012, acesta intrând în lichidare începând cu anul universitar 2012-2013.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar care îndeplinește vârsta de pensionare pe parcursul anului școlar 2010-2011 se pensionează la data încheierii anului școlar.

(2) Pensionarea personalului didactic, de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar se poate face și în timpul anului școlar, cu aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ, respectiv a inspectoratului școlar.

Art. 12. -

Directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar care ocupă funcții de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național trebuie să opteze, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, pentru funcția de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar sau pentru funcția politică.

Art. 13. -

Personalul didactic de predare și de instruire practică cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu două ore săptămânal până la sfârșitul anului școlar 2010-2011.

Art. 14. - Reviste (1)

Prevederile art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 se aplică, începând cu data de 1 septembrie 2011, absolvenților liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice, ai colegiilor universitare de institutori sau ai altor școli echivalente, încadrați în învățământul preșcolar și primar.

Art. 15. -

Prevederile art. 253 din Legea nr. 1/2011 se aplică în conformitate cu instrucțiunile pentru punerea în aplicare a acestuia emise de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3753/2011:
Măsuri tranzitorii privind învățământul preuniversitar
Măsuri tranzitorii privind învățământul superior
Reviste:
Absolvent al Universității "Spiru Haret". Îndreptățire la ocuparea unui post de profesor. Admitere recurs
;
se încarcă...