ANEXA Nr. 2 - Măsuri tranzitorii privind învățământul superior -
← Art 4
ANEXA Nr. 2 - Măsuri tranzitorii privind învățământul superior -
Art 6 →

Art. 5. -

Instituțiile de învățământ superior pot organiza admiterea pentru anul universitar 2011-2012 numai la programele de studii universitare de master acreditate prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, în urma evaluării ARACIS, până la data organizării admiterii, dar nu mai târziu de 1 septembrie 2011.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...