Încetarea și suspendarea calității de avocat | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dobândirea calității de avocat -
SECȚIUNEA a 2-a
Încetarea și suspendarea calității de avocat

Art. 27. - Practică judiciară (4), Doctrină (1), Referințe în cărți (1)

Calitatea de avocat încetează:

a) prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei; Practică judiciară (2)

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancțiune disciplinară; Practică judiciară (1), Reviste (1)

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Practică judiciară (5), Reviste (5)

Art. 28. - Practică judiciară (7)

Calitatea de avocat este suspendată: Practică judiciară (1)

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări; Practică judiciară (7)

b) pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; Reviste (1)

c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor; Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (3), Reviste (1)

d) la cererea scrisă a avocatului. Reviste (1)

Mergi la:
Condițiile de înscriere în avocatură
Încetarea și suspendarea calității de avocat
Drepturile avocaților
Îndatoririle avocaților
Baroul
Uniunea Națională a Barourilor din România UNBR
Cazurile și condițiile de acordare a asistenței judiciare
Organizarea activității de acordare a asistenței judiciare
Dispoziții generale
Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocații provenind din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...