Încetarea și suspendarea calității de avocat | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dobândirea calității de avocat -
SECȚIUNEA a 2-a
Încetarea și suspendarea calității de avocat

Art. 27. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Calitatea de avocat încetează:

a) prin renunțarea scrisă la exercițiul profesiei; Jurisprudență

b) prin deces;

c) dacă împotriva avocatului s-a luat măsura excluderii din profesie ca sancțiune disciplinară; Jurisprudență, Reviste (1)

d) dacă avocatul a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală și care îl face nedemn de a fi avocat, conform legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Art. 28. - Jurisprudență

Calitatea de avocat este suspendată: Jurisprudență

a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenței acestei stări; Jurisprudență

b) pe perioada interdicției de a profesa, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară; Reviste (1)

c) în caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale, timp de 3 luni de la scadența acestora și până la lichidarea integrală a datoriilor; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (1)

d) la cererea scrisă a avocatului. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
    Chiar și în contextul unei nelegalități rezultate din încălcarea regulilor privind competența după calitatea persoanei, nu se poate reține în mod automat existența nulității absolute a actului, ci trebuie să se stabilească dacă există elemente de obiectivitate care fac inoperabilă această sancțiune, respectiv momentul determinării acelei calități speciale, dacă a fost sau nu cunoscută la momentul autorizării măsurilor, neputându-se imputa unui organ judiciar că nu a întreprins anumite demersuri de intrare în legalitate, atâta vreme cât nu avea cunoștință de anumite situații determinate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 51/1995:
Condițiile de înscriere în avocatură
Încetarea și suspendarea calității de avocat
Drepturile avocaților
Îndatoririle avocaților
Baroul
Uniunea Națională a Barourilor din România UNBR
Cazurile și condițiile de acordare a asistenței judiciare
Organizarea activității de acordare a asistenței judiciare
Dispoziții generale
Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocații provenind din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Reviste:
Avocat. Suspendarea din profesie. Verificarea de către instanța de contencios administrativ a legalității actului administrativ atacat, ceea ce presupune un control de legalitate a modului în care acesta a fost adoptat și a respectării procedurii și etapelor de adoptare a acestuia, însă, nu și un control de oportunitate
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Controlul instanței de contencios administrativ asupra soluțiilor pronunțate de organele profesiei de avocat în situațiile vizate de Decizia Curții Constituționale nr. 225 din 4 aprilie 2017
Respingere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 4 din Legea nr. 22/1969 în sensul stabilirii efectelor juridice și a implicațiilor procedurale ale interdicției legale exprese prevăzute de textul indicat, în cazul în care condamnarea penală definitivă a salariatului cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere intervine în timpul derulării unui contract de muncă, ce presupune exercitarea atribuțiilor de gestionar
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2017
REPERE ESENȚIALE ALE RĂSPUNDERII DISCIPLINARE A EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
Opțiuni doctrinare cu privire la neconstituționalitatea art. 14 lit. a) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată^1 și implicațiile acestei soluții
Independența barourilor
Doctrină:
Probele în procesul penal. Practică judiciară adnotată
;
se încarcă...