Art II " | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art II V din Legea nr 270/2010 privind modificarea și completarea Legii nr 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat: - " -
Art. II.
-

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 13 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România adoptă Regulamentul-cadru pentru organizarea serviciilor de asistență judiciară prevăzut la art. 686 ***) lit. b) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.

***) Art. 686 a devenit prin renumerotare art. 77.

Mergi la:
Art 108 Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Art 109 Exercitarea cu caracter permanent a profesiei în România de către avocații care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Art 110 Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocații provenind din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Art 111 Exercitarea în România, prin prestarea de servicii, a profesiei de către avocații provenind din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European
Art 112 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 113 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 114 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 115 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 116 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art II "
Art III "
Art IV "
Art V "

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...