Art 6 Dispoziții generale | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 6.
- Reviste (1)

(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este o societate civilă cu personalitate juridică, constituită în condițiile prevăzute de prezenta lege și de Statutul profesiei de avocat, prin asocierea a cel puțin 2 avocați definitivi, aflați în exercițiul profesiei, indiferent dacă dețin sau nu ori dacă aparțin sau nu unei alte forme de exercitare a profesiei. Modificări (1)

(2) Dobândirea personalității juridice a societății profesionale cu răspundere limitată are loc la data înregistrării la barou a deciziei emise de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul ei principal.

(3) Societatea profesională cu răspundere limitată deține un patrimoniu de afectațiune. Modificări (1)

(4) Obligațiile și răspunderea societății profesionale cu răspundere limitată sunt garantate cu patrimoniul de afectațiune. Asociații răspund personal, numai în limita aportului social al fiecăruia. Modificări (1)

(5) În situația în care societatea profesională cu răspundere limitată se constituie din avocați care fac parte din alte forme de exercitare a profesiei, acestea din urmă pot să nu fie supuse lichidării, dacă asociații convin astfel.

(6) Forma de exercitare a profesiei din care provine asociatul, dacă este cazul, își încetează activitatea profesională desfășurată în nume propriu pe perioada în care avocatul titular sau, după caz, avocații titulari ai acesteia au calitatea de asociat în societatea profesională cu răspundere limitată. Pe perioada în care forma de exercitare a profesiei își încetează activitatea din această cauză, în Tabloul avocaților se menționează corespunzător situația privind încetarea activității, în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat.

(7) În cazul prestațiilor profesionale constând în asistență și reprezentare juridică la instanțe, parchete, organe de cercetare penală ori alte autorități, societatea profesională cu răspundere limitată are obligația de a menționa în contractul încheiat cu clientul numele avocatului/avocaților ales/aleși ori acceptat/acceptați de client să asigure serviciul profesional, precum și acordarea ori, după caz, neacordarea dreptului de substituire. Comentarii expert (1)

(8) Societatea profesională cu răspundere limitată conduce contabilitatea în partidă simplă și este supusă regimului transparenței fiscale. Plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Avocatul numit de instanță curator special are dreptul la substituire? - Dragoman Simona
Instituția substituirii are în prezenta lege doar o singură trimitere (art. 6 alin. 7), în timp ce în Statutul profesiei de avocat este reglementată în mai multe ipoteze în care poate deveni incidentă substituirea, respectiv la: art. 54, art. 59, art. 134 alin. 6, art. 226 alin. 5, art. 234 alin. 2 și 3.
Conform art. 911 alin. 1 din Statutul profesiei de avocat, avocatul poate îndeplini activitatea de curator special, în condițiile legii. Activitatea avocatului în materie de curatelă specială nu este cuprinsă la art. 3 din Legea nr. 51/1995, temeiul de drept fiind, în acest caz, dispozițiile art. 58 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare (NCPC).
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 51/1995:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Condițiile de înscriere în avocatură
Art 13 Condițiile de înscriere în avocatură
Art 14 Condițiile de înscriere în avocatură
Art 15 Condițiile de înscriere în avocatură
Art 16 Condițiile de înscriere în avocatură
Reviste:
Societatea simplă
;
se încarcă...