Art 41 Îndatoririle avocaților | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și îndatoririle avocatului - Îndatoririle avocaților -
Art. 41.
- Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Avocatul este obligat să acorde asistență juridică în cauzele în care a fost desemnat din oficiu sau gratuit de către barou.

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Se pune problema în acest context, dacă avocatul salarizat în interiorul profesiei este prepusul angajatorului și, în condițiile în care acesta va săvârși ofaptă ilicită, cu consecința producerii unui prejudiciu, victima prejudiciului va putea acționa în baza prevederilor relative la răspunderea comitenților pentru prepuși. Astfel, din analiza „contractului” – Anexă la Statut, înțelegem că Salarizatul, este ținut să „răspundă civil” și personal doar pentru prejudiciile cauzate prin culpa sa profesională, deci pentru prejudicii în legătură cu relații de muncă, în „funcțiile ce is-au încredințat”, putem vorbi de răspunderea comitentului pentru fapta prepusului. Un exemplu în acest sens poate fi desemnarea avocatului stagiar (care deși aîncheiat un contract se salarizare în cadrul profesiei), se prezintă la un oficiu, programat de către Baroul de care aparține, iar prin prin lipsa de diligență, din culpă profesională acreat un prejudiciu părții apărate. Deoarece în baza art. 41 din lege este obligat să acorde asistența juridică în cauzele în care afost desemnat din oficiu sau gratuit de către Barou, și justițiabilul asistat nu are calitatea de client personal, prin culpa sa profesională este ținut să răspundă civil, fără aputea fi îndreptățit justițiabilul prejudiciat să se îndrepte împotriva Societății angajatoare aavocatului salarizat, deoarece aceasta din urmă nu se afla într-un raport de subordonare profesională cu avocatul salarizat, prezent la oficiu, Baroul fiind cel care i-a încredințat acea cauză, dar nici acesta nu poate fi tras la răspundere pentru culpa profesională aacestui avocat, nefiind în ipoteza atragerii răspunderii comitenților pentru prejudiciile cauzate de prepușii lor. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 51/1995:
Art 31 Drepturile avocaților
Art 32 Drepturile avocaților
Art 33 Drepturile avocaților
Art 34 Drepturile avocaților
Art 35 Drepturile avocaților
Art 36 Drepturile avocaților
Art 37 Drepturile avocaților
Art 38 Drepturile avocaților
Art 39 Drepturile avocaților
Art 40 Îndatoririle avocaților
Art 41 Îndatoririle avocaților
Art 42 Îndatoririle avocaților
Art 43 Îndatoririle avocaților
Art 44 Îndatoririle avocaților
Art 45 Îndatoririle avocaților
Art 46 Îndatoririle avocaților
Art 47 Îndatoririle avocaților
Art 48 Îndatoririle avocaților
Art 49 Baroul
Art 50 Baroul
Art 51 Baroul
Reviste:
Discuții în legătură cu răspunderea civilă a avocatului față de clientul său ori în raport cu terțe persoane
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
;
se încarcă...