Art 3 Dispoziții generale | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 3.
- Jurisprudență, Reviste (11), Comentarii expert (1)

(1) Activitatea avocatului se realizează prin: Jurisprudență, Reviste (4)

a) consultații și cereri cu caracter juridic; Jurisprudență

b) asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii; Jurisprudență

c) redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare; Jurisprudență, Reviste (2)

d) asistarea și reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în fața altor autorități publice cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor încheiate; Jurisprudență, Reviste (1)

e) apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile acestora cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină;

f) activități de mediere; Reviste (1)

g) activități fiduciare constând în primirea în depozit, în numele și pe seama clientului, de fonduri financiare și bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, după încheierea procedurii succesorale sau a lichidării, precum și plasarea și valorificarea acestora, în numele și pe seama clientului, activități de administrare a fondurilor sau a valorilor în care acestea au fost plasate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (5)

h) stabilirea temporară a sediului pentru societăți comerciale la sediul profesional al avocatului și înregistrarea acestora, în numele și pe seama clientului, a părților de interes, a părților sociale sau a acțiunilor societăților astfel înregistrate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2)

i) activitățile prevăzute la lit. g) și h) se pot desfășura în temeiul unui nou contract de asistență juridică; Jurisprudență, Reviste (1)

j) orice mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii.

(2) Activitățile prevăzute la alin. (1) se exercită numai de avocat, dacă legea nu prevede altfel. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Avocații pot asigura servicii de coordonare a activității departamentelor juridice de la sediile unei societăți comerciale? - Dragoman Simona
Pentru a beneficia de serviciile ce pot fi prestate de către un avocat trebuie respectate dispozițiile Legii nr. 51/1995 și cele ale Statutului profesiei de avocat care reglementează detaliat condițiile pentru a avea calitatea de avocat, formele și modalitățile de exercitare a profesiei, conținutul și efectele contractului de asistență juridică, limitările și specificul activității avocațiale.
Având în vedere legislația specifică profesiei de avocat, menționată mai sus, este util a se avea în vedere următoarele:
[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 51/1995:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Condițiile de înscriere în avocatură
Art 13 Condițiile de înscriere în avocatură
Reviste:
Lista noilor tarife minimale ale avocaților
Considerații privind stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului
Infracțiunea de influențare a declarațiilor - art. 272 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Încălcarea dreptului la apărare. Sancțiuni procesual penale
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Principiul dreptului la apărare în cadrul executării silite
Așteptările judecătorului și complinirile avocatului
II. Decizia nr. 9/2016
Principiul dreptului la apărare în cadrul executării silite
;
se încarcă...