Art 2 Dispoziții generale | Lege 51/1995

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 2.
- Jurisprudență, Reviste (3)

(1) În exercitarea profesiei avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Avocatul promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Avocatul are dreptul să asiste și să reprezinte persoanele fizice și juridice în fața instanțelor autorității judecătorești și a altor organe de jurisdicție, a organelor de urmărire penală, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice, care au obligația să permită și să asigure avocatului desfășurarea nestingherită a activității sale, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(4) Orice persoană are dreptul să își aleagă în mod liber avocatul. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(5) În exercitarea dreptului de apărare avocatul are dreptul și obligația de a stărui pentru realizarea liberului acces la justiție, pentru un proces echitabil și într-un termen rezonabil. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    187 A se vedea în acest sens: J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 364-365; G. Cornu, J. Foyer, p. 290-291. 
    188 A se vedea: J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 365; G. Cornu, J. Foyer, p. 291. A se vedea de asemenea pentru amănunte, J.M. Asencio Mellado, op. cit., p. 115-124.
[ Mai mult... ]
 

.....
    200 Potrivit art. 414 C. proc. civ.. fr., o parte nu poate fi reprezentată decât printr-o singură persoană fizică sau morală. Totuși, în literatura de specialitate franceză dispoziția legală menționată este interpretată în sensul că ea se aplică numai în privința reprezentării în îndeplinirea actelor de procedură, iar nu și în ceea ce privește pledoaria avocaților; într-o cauză civilă mai mulți avocați pot pleda în mod succesiv în favoarea aceluiași client (a se vedea în acest sens J. Vincent, S. Guinchard, op. cit., p. 366).
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 51/1995:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Dispoziții generale
Art 11 Dispoziții generale
Art 12 Condițiile de înscriere în avocatură
Reviste:
Respectarea dreptului la apărare prin asistența judiciară gratuită
Drept la apărare. Încălcare. Casare cu trimitere. Admitere recurs
Regimul măsurilor educative neprivative de libertate - art. 117-123 din Codul penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Traficul de persoane - art. 210 Cod penal. Aspecte deontologice ale judecătorilor și avocaților
Dreptul la apărare al angajatului în cadrul procedurii de cercetare disciplinare
Reprezentarea și asistarea părților prin avocat sau consilier juridic în lumina Noului Cod de procedură civilă
Independența barourilor
Delegația dată unui consilier juridic - mandatul dat unui profesionist
Dreptul martorului de a fi asistat de avocat
Protecția informațiilor clasificate. Accesul avocatului la informații clasificate în procesul penal
Doctrină:
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
;
se încarcă...