Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 10/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE și a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unor programe specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale în apele Uniunii din Marea Nordului și în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa
Număr celex: 32017D0010

În vigoare de la 07 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006, în special articolul 95,

întrucât:

(1) Prin Decizia de punere în aplicare 2013/328/UE a Comisiei a fost instituit a unui program specific de control și inspecție pentru pescuitul de cod, cambulă de Baltica și limbă-de-mare comună în Kattegat, Marea Nordului, Skagerrak, estul Canalului Mânecii, apele din vestul Scoției și Marea Irlandei.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului instituie o obligație de debarcare pentru activitățile de pescuit de specii pelagice și demersale în scopul reducerii nivelurilor actuale ridicate de capturi nedorite și al eliminării treptate a capturilor aruncate înapoi în mare. Dispozițiile detaliate pentru punerea în aplicare a obligației de debarcare sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1395/2014 al Comisiei și în Regulamentul delegat (UE) 2015/2440 al Comisiei. Respectarea obligației de debarcare ar trebui să fie controlată și inspectată.

(3) Pe lângă activitățile de pescuit de limbă-de-mare, cambulă de Baltica și cod din Marea Nordului reglementate de Decizia de punere în aplicare 2013/328/UE, care ar trebui să facă în continuare obiectul unui program specific de control și inspecție, activitățile de pescuit definite în anexa la planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1395/2014 și în Regulamentul delegat (UE) 2015/2440 ar trebui, de asemenea, să fie incluse în programul specific de control și inspecție, pentru a le permite statelor membre vizate să desfășoare activitățile comune de inspecție și supraveghere în mod eficient și eficace.

(4) Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor efectuate de statele membre pentru fiecare dintre activitățile de pescuit vizate de planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare, criteriile de inspecție generale stabilite în programul specific de control și inspecție actual trebuie puse în aplicare de statele membre.

(5) Pentru a lua în calcul particularitățile regionale și necesitatea de a armoniza și de a spori eficacitatea procedurilor de control și inspecție, programul specific de control și inspecție actual vizează apele Uniunii din Marea Nordului, așa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 (zona ICES IIIa, adică inclusiv Kattegat și Skagerrak, și zona ICES IV), precum și apele Uniunii din diviziunea ICES IIa.

(6) Programul specific de control și inspecție actual vizează anumite specii și activități de pescuit demersale din apele Uniunii din Marea Nordului și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa, precum și anumite specii pelagice din apele Uniunii din Marea Nordului (zonele ICES IIIa și IV) și din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa. Decizia de punere în aplicare 2012/807/UE a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1944, instituie un program specific de control și inspecție pentru pescuitul pelagic în apele occidentale ale Atlanticului de Nord-Est și în partea nordică a Mării Nordului (zona ICES IVa). Prin urmare, este oportun să se alinieze domeniul de aplicare al Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE la cel al prezentei decizii.

(7) Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului, în special titlul IIIa, stabilește măsuri de reducere a aruncării capturilor înapoi în mare. Programul specific de control și inspecție ar trebui să asigure respectarea interzicerii respingerii selective, a dispozițiilor privind schimbarea zonei de pescuit și a interzicerii aruncării peștelui înainte de ridicarea plasei.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Modificări ale Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE

Decizia de punere în aplicare 2013/328/UE se modifică după cum urmează:

1. Titlul se înlocuiește cu următorul text:

"

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 25 iunie 2013 de instituire a unui program specific de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit de specii pelagice și demersale în apele Uniunii din Marea Nordului și în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa".

2. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...