Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 6/2017 privind planul de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar
Număr celex: 32017R0006

În vigoare de la 26 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, în special articolul 47 alineatul (2),

întrucât:

(1) Scopul planului de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) este de a asigura faptul că vehiculele menționate la punctul 1.1 din anexa la Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei care sunt echipate cu ERTMS pot căpăta în mod treptat acces la un număr mai mare de linii, porturi, terminale și stații de triaj fără a necesita sisteme de clasă B în plus față de ERTMS. Planul de implementare la nivel european a ERTMS stabilit în Decizia 2012/88/UE a Comisiei (ca "planul european de desfășurare a ERTMS") ar trebui să fie adaptat pentru a ține seama de stadiul implementării ERTMS efectuate de statele membre și pentru a fi aliniat la cerințele articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 și la definiția coridoarelor rețelei centrale prevăzută la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Acest plan, în combinație cu planul național de implementare menționat la punctul 7.4.4 din anexa la Regulamentul (UE) 2016/919, ar trebui să ofere o vizibilitate suficientă proprietarilor de vehicule, pentru a permite o planificare adecvată a activităților.

(2) Un plan de implementare pentru coridoarele rețelei centrale ar trebui să includă stații, joncțiuni, accesul la porturile maritime și interioare, aeroporturile, terminalele feroviare/rutiere și componentele infrastructurii menționate la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, care țin de rețeaua centrală, deoarece acestea sunt esențiale pentru realizarea interoperabilității în cadrul rețelei feroviare europene.

(3) Conformitatea deplină cu Regulamentul (UE) 2016/919 reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru implementarea ERTMS. Statele membre nu au atins încă acest obiectiv, în special din cauza faptului că au introdus soluții naționale sau specifice pe proiect.

(4) Pentru noile implementări ERTMS la nivelul căii, statele membre ar trebui să utilizeze cel mai recent set de specificații, menționat în anexa A la Regulamentul (UE) 2016/919, care corectează erorile și interpretările greșite ale versiunii de referință anterioare, duce la soluții tehnice mai simple și asigură compatibilitatea cu unitățile de bord aferente versiunii de referință 3.

(5) Normele de implementare la nivelul căii vin în completarea normelor de implementare la bord stabilite în Regulamentul (UE) 2016/919; prin urmare, este necesar ca Planul de implementare la nivel european a ERTMS să fie aliniat cu specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare stabilite în regulamentul respectiv.

(6) Implementarea ERTMS în cazul tronsoanelor transfrontaliere poate fi dificilă din punct de vedere tehnic și, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unei intervenții prioritare din partea Uniunii, a statelor membre și a administratorilor de infrastructură în cauză. Coridoarele de transport feroviar de marfă în sensul Regulamentului (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ar putea juca de asemenea un rol esențial în implementarea ERTMS pe tronsoanele transfrontaliere, în special prin aplicarea de soluții coordonate.

(7) Întrucât sincronizarea implementării la nivel transfrontalier este un element important pentru planurile de afaceri ale întreprinderilor feroviare, administratorii de infrastructură vizați ar trebui să semneze un acord care să asigure coordonarea datelor de implementare și a soluțiilor tehnice. În caz de dezacord, Comisia poate oferi sprijin pentru identificarea unor soluții.

(8) Pentru a se urmări progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea ERTMS pe coridoarele rețelei centrale, statele membre ar trebui să notifice Comisiei implementarea în timp util a tronsoanelor lor, prin intermediul sistemului TENtec și al registrului european de infrastructură. Datele relevante pot fi amânate la cererea statelor membre și doar în circumstanțe excepționale.

(9) Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 ar putea avea consecințe asupra alinierii coridoarelor rețelei centrale. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie revizuit în consecință. Prezentul regulament stabilește datele de implementare ale tronsoanelor de coridoare unde ERTMS poate fi pus în funcțiune până cel târziu în 2023. Toate datele de după 2023 vor fi revizuite până la 31 decembrie 2023 în raport cu orizontul de timp definit în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, cu obiectivul unui calendar de implementare realist și pentru a identifica posibilități de date de implementare mai timpurii.

(10) Începând de la data aplicării prezentului regulament, care este un act de punere în aplicare în sensul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/919, punctele 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 și 7.3.5 din anexa III la Decizia 2012/88/UE încetează să se mai aplice. Cu toate acestea, punctul 7.3.2.3 nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament, deoarece se află în afara domeniului de aplicare a temeiului juridic al acestuia. Prin urmare, punctul 7.3.2.3 din anexa III la Decizia 2012/88/UE ar trebui să se aplice în continuare până la adoptarea unui alt act de punere în aplicare.

(11) În ceea ce privește liniile de mare viteză situate pe coridoare ale rețelei centrale care fac obiectul prezentului regulament, dacă una dintre condițiile stabilite la punctul 7.3.2.3 din anexa III la Decizia 2012/88/UE este îndeplinită înainte de data specificată pentru același tronson în anexa I, administratorii de infrastructură feroviară ar trebui să echipeze tronsonul respectiv cu ERTMS la nivelul căii, în conformitate cu dispoziția menționată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...