Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 5/2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Rusia și Brazilia
Număr celex: 32017R0005

În vigoare de la 07 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare "regulamentul de bază"), în special articolul 14 alineatul (5), după informarea statelor membre,

întrucât:

(1) La 7 iulie 2016, Comisia Europeană (denumită în continuare "Comisia") a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (1), deschiderea unei proceduri antidumping privind importurile de anumite produse plate din oțel laminate la cald originare din Brazilia, Iran, Rusia, Serbia și Ucraina, în urma unei plângeri depuse la 23 mai 2016 de EUROFER (denumit în continuare "reclamantul") în numele unor producători care reprezintă peste 25% din producția totală a Uniunii de anumite produse plate din oțel laminate la cald, din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate.

(1) Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia, Serbia și Ucraina (JO C 246, 7.7.2016).

1. PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(2) Produsul care face obiectul înregistrării (denumit în continuare "produsul în cauză") este reprezentat de anumite produse plate laminate din fier, din oțel nealiat sau din alte oțeluri aliate, chiar în rulouri (inclusiv produse "tăiate la lungime" și "benzi înguste"), simplu laminate la cald, neplacate și neacoperite, originare din Brazilia, Iran, Rusia, Serbia și Ucraina (denumite în continuare "țările în cauză").

(3) Produsul în cauză nu include:

- produsele din oțel inoxidabil și produsele din oțeluri cu siliciu numite "magnetice" cu grăunți orientați;

- produsele, altfel decât în rulouri, fără modele în relief, cu o grosime de peste 10 mm și o lățime de cel puțin 600 mm;

- produsele, altfel decât în rulouri, fără modele în relief, cu o grosime de cel puțin 4,75 mm și de cel mult 10 mm și cu o lățime de cel puțin 2 050 mm.

(4) Produsul în cauză se încadrează în prezent la codurile NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 și 7226 91 99. Aceste coduri NC sunt menționate doar cu titlu informativ.

2. CEREREA

(5) La 11 octombrie 2016, reclamantul a prezentat o cerere de înregistrare a importurilor produsului în cauză originar din țările în cauză. La 21 noiembrie 2016, reclamantul a actualizat cererea prin furnizarea de date financiare mai recente. Reclamantul a solicitat ca importurile produsului în cauză din țările în cauză să fie supuse înregistrării, astfel încât ulterior să poată fi aplicate măsuri împotriva respectivelor importuri, începând cu data înregistrării lor.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...