Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 9/2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc și Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice la câini, pisici și dihori domestici [notificată cu numărul C(2016) 8803] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32017D0009

În vigoare de la 06 ianuarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice, în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1) Decizia 2000/258/CE desemnează Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) din Nancy, Franța, ca fiind instituția specifică responsabilă cu stabilirea criteriilor necesare standardizării testelor serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice. AFSSA este în prezent integrată în cadrul Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) din Franța.

(2) Decizia 2000/258/CE prevede, inter alia, că ANSES este însărcinată cu evaluarea laboratoarelor din țările terțe care au depus o cerere de autorizare pentru efectuarea de teste serologice de control al eficacității vaccinurilor antirabice.

(3) Autoritatea competentă din Maroc a înaintat o cerere de aprobare a laboratorului "Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires" din Rabat, iar ANSES a elaborat și a transmis Comisiei un raport de evaluare favorabil din data de 19 octombrie 2016 pentru acest laborator.

(4) Autoritatea competentă din Taiwan a înaintat o cerere de aprobare a laboratoarelor "Epidemiology Research Division" (Direcția de cercetare epidemiologie) și "Biologics Division" (Direcția produse biologice) ale "Animal Health Research Institute" (Institutul de cercetare pentru sănătatea animalelor) din New Taipei City, iar ANSES a elaborat și a transmis Comisiei un raport de evaluare favorabil din data de 19 octombrie 2016 pentru cele două laboratoare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...