Modelul adeverinței de electrician autorizat | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

ANEXA Nr. 3 la regulament - 3.1. PROCEDURA DE AUTORIZARE ELECTRICIENI - 3.1.3. Emiterea adeverinței de electrician autorizat -
Modelul adeverinței de electrician autorizat

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

ADEVERINȚA Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
de electrician autorizat

Gradul și tipul . . . . . . . . . .

Numele . . . . . . . . . .

Prenumele . . . . . . . . . .

CNP . . . . . . . . . .

Prezenta adeverință conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiționată de vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să proiecteze și/sau să execute lucrări de instalații electrice în conformitate cu gradul și tipul de autorizare deținută.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătura autorizată ANRE,

Ștampila

Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Loc ștampilă ANRE
Data vizării
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .
Următorul termen de vizare
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...