Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Scop

CAPITOLUL I Cadru legislativ

Art. 1. -

(1) Activitățile de proiectare și executare a instalațiilor electrice se realizează de către electricieni autorizați și de către personal calificat având diplomă de studii sau certificat de calificare, după caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, în condițiile prezentului regulament.

(2) Pentru asigurarea calității lucrărilor de instalații electrice, verificarea proiectelor de instalații electrice sau a părții electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari, iar verificarea instalațiilor electrice se realizează de către responsabili tehnici cu execuția, precum și de către experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice.

(3) Autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru instalații electrice tehnologice se face în condițiile prezentului regulament.

(4) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari pentru instalațiile și rețelele electrice aferente construcțiilor se face de către autoritățile prevăzute de normele/reglementările aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, ținând cont și de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...