Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 4 Domeniul de aplicareCAPITOLUL IV Definiții și abrevieri -
Art 6 Definiții și abrevieri

CAPITOLUL III Domeniul de aplicare -
Art. 5. -

(1) Operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice, deținute sub orice formă de către un operator economic, se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalațiilor electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați, având gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent capacității respective.

(2) Condițiile ce trebuie îndeplinite de personalul prevăzut la alin. (1) sunt minimale, operatorul economic care deține sub orice formă capacități energetice poate realiza operarea instalațiilor electrice aferente acestora și prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu au electricieni autorizați angajați, operarea instalațiilor electrice aferente capacităților energetice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestați de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competențe în domeniul operării instalațiilor electrice respective.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...