Art 42 Dispoziții tranzitorii și finale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 41 Dispoziții tranzitorii și finale Art 43 Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale -
Art. 42. -

(1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorității competente, în scris, anterior datei de desfășurare a examenului sau, în cazul unor motive bine întemeiate, după data de desfășurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiași sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare.

(2) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, până la data publicării listei tuturor candidaților, întocmită după analiza dosarelor înregistrate de aceștia (solicitanții care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen), prevăzută la pct. 3.1.1 subpct. 7 din anexa nr. 3.

(3) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:

a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

c) candidatului care a fost acceptat pentru a susține examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;

d) solicitantului care nu îndeplinește condițiile de participare la examen, fiind declarat neadmis inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor și clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...