Art 39 Răspunderi și sancțiuni | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 38 Răspunderi și sancțiuniCAPITOLUL X Dispoziții tranzitorii și finale -
Art 40 Dispoziții tranzitorii și finale

CAPITOLUL IX Răspunderi și sancțiuni -
Art. 39. -

În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancțiunii de retragere a autorizării, cel sancționat va preda la registratura Autorității competente documentele emise de ANRE care atestă calitatea ce i-a fost retrasă.

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...