Art 33 Obligații ale persoanelor fizice autorizate | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Obligații ale persoanelor fizice autorizate -
Art. 33. -

(1) Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice are obligația ca, în cadrul verificărilor pe care le efectuează, să urmărească:

a) respectarea cotelor privitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică;

b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;

c) asigurarea exigențelor de calitate, în condițiile legii, și păstrarea confidențialității cu privire la documentația supusă verificării.

(2) Eventualele litigii dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat și proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părți, iar răspunderea revine acestuia.

(3) Verificatorul de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice autorizat în condițiile prezentului regulament va întocmi și va ține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Mergi la:
Art 23 Condiții de acceptare la examen
Art 24 Condiții de acceptare la examen
Art 25 Condiții de acceptare la examen
Art 26 Condiții de acceptare la examen
Art 27 Condiții de acceptare la examen
Art 28 Condiții de acceptare la examen
Art 29 Condiții de acceptare la examen
Art 30 Drepturile electricianului autorizat
Art 31 Drepturile electricianului autorizat
Art 32 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 33 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 34 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 35 Răspunderi și sancțiuni
Art 36 Răspunderi și sancțiuni
Art 37 Răspunderi și sancțiuni
Art 38 Răspunderi și sancțiuni
Art 39 Răspunderi și sancțiuni
Art 40 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 41 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 42 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 43 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...