Art 31 Drepturile electricianului autorizat | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Drepturile electricianului autorizat -
Art. 31. -

(1) Electricienii autorizați care își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 30 lit. A, B și D au dreptul să întocmească documentații ale instalațiilor electrice proiectate/executate în conformitate cu competențele precizate și de a le înregistra la operatorul de rețea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Electricienii autorizați gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB pot să execute verificări, măsurări ale instalațiilor de legare la pământ și să emită buletine de verificare pentru instalațiile care sunt în patrimoniul angajatorului, cu condiția ca angajatorul să utilizeze dotările necesare acestor activități.

Mergi la:
Art 21 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat
Art 22 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat
Art 23 Condiții de acceptare la examen
Art 24 Condiții de acceptare la examen
Art 25 Condiții de acceptare la examen
Art 26 Condiții de acceptare la examen
Art 27 Condiții de acceptare la examen
Art 28 Condiții de acceptare la examen
Art 29 Condiții de acceptare la examen
Art 30 Drepturile electricianului autorizat
Art 31 Drepturile electricianului autorizat
Art 32 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 33 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 34 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 35 Răspunderi și sancțiuni
Art 36 Răspunderi și sancțiuni
Art 37 Răspunderi și sancțiuni
Art 38 Răspunderi și sancțiuni
Art 39 Răspunderi și sancțiuni
Art 40 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 41 Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...