Art 26 Condiții de acceptare la examen | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Procedura de autorizare - Condiții de acceptare la examen -
Art. 26. -

Prin experiență profesională în activitățile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare (EPOp), dobândită de către candidatul la autorizare, se înțelege activitatea de proiectare, executare sau operare a instalațiilor electrice, astfel:

a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalațiilor electrice desfășurată de către solicitant ca:

- membru, vicepreședinte sau președinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de rețea, titular de licență sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalațiilor electrice;

- angajat al unui operator economic atestat;

- persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

b) EPEx: activitatea de executare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licență, operator economic atestat ori al unui client final de energie electrică, industrial sau asimilat;

c) EPOp: activitatea de operare a instalațiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant, ca angajat al unui operator economic titular de licență emisă de Autoritatea competentă sau a unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică, industrial sau asimilat.

Mergi la:
Art 16 Procedura de autorizare
Art 17 Procedura de autorizare
Art 18 Procedura de autorizare
Art 19 Procedura de autorizare
Art 20 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat
Art 21 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat
Art 22 Înscrierea la examen în vederea obținerii calității de electrician autorizat
Art 23 Condiții de acceptare la examen
Art 24 Condiții de acceptare la examen
Art 25 Condiții de acceptare la examen
Art 26 Condiții de acceptare la examen
Art 27 Condiții de acceptare la examen
Art 28 Condiții de acceptare la examen
Art 29 Condiții de acceptare la examen
Art 30 Drepturile electricianului autorizat
Art 31 Drepturile electricianului autorizat
Art 32 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 33 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 34 Obligații ale persoanelor fizice autorizate
Art 35 Răspunderi și sancțiuni
Art 36 Răspunderi și sancțiuni

Acesta este un fragment din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice din 20.12.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...